12.1.09

Ria

.Den gamla rian under vintertäcket är målad i olja
och är ca 24 x 30 cm utan ram.
.

Inga kommentarer: