9.1.09

Textning på gång!Här håller jag på och textar
med pensel på en linnepåse!
" En påse full med vänskap"...t.ex.

Inga kommentarer: